Oddelenie klinickej farmácie

Oddelenie klinickej farmácie

Zabezpečuje:

  • objednávanie a expedíciu hromadne vyrábaných liekov a dietetických potravín, ktoré sú registrované na území SR alebo ich používanie povolilo ministerstvo zdravotníctva
  • objednávanie a expedíciu hromadne vyrábaných liekov, ktoré sú zakúpené zdravotnou poisťovňou pre svojich poistencov (CNL – centrálne nakupované lieky)
  • uchovávanie hromadne vyrábaných liekov za podmienok určených držiteľom registrácie lieku
  • dispenzačnú činnosť – konzultáciu a poskytovanie odborných informácií o liekoch, infúznych roztokoch  a dietetických prípravkoch.

Sleduje aktuálne informácie ŠÚKL o kvalite a bezpečnosti liekov.

Sleduje aktuálne informácie Národného toxikologického informačného centra, zodpovedá za povinnú zásobu antidót.

Vykonáva kontrolnú činnosť na oddeleniach nemocnice. Kontroluje spôsob uchovávania liekov, čas použiteľnosti liekov, spôsob vyraďovania liekov z použitia spôsob zneškodňovania liekov, účelnosť a hospodárnosť farmakoterapie, predpisovanie liekov na indikácie schválené pri registrácii.

Lokalizácia
Nemocničná lekáreň
Telefón
+421 51/7011555 – vitálne indikácie – informácie o lieku, centrálne nakupované lieky
+421 51/7011576 – infúzne roztoky
+421 51/7011344 – príprava liekov na oddelenia
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...