Oddelenie prípravy cytostatík

Oddelenie prípravy cytostatík

Oddelenie prípravy cytostatík zabezpečuje prípravu cytostatických liekov, ktoré zastavujú rast alebo ničia nádorovo zmenené tkanivo v organizme. Konkrétne sa jedná o prípravu parenterálnych liekových foriem, infúzií alebo bolus-injekcií, a to pre každého pacienta individuálne. Komplexnosť a centralizovanosť prípravy cytostatík na špecializovanom oddelení prípravy cytostatík zabezpečuje požadovanú kvalitu liekov pri zachovaní bezpečnosti pripravujúcich pracovníkov.

  • Vlastný proces prípravy cytostatických liekov sa realizuje na základe podrobne vypracovaných štandardizovaných postupov, ktoré zahŕňajú všetky aspekty týkajúce sa kompletného procesu prípravy cytostatického lieku
  • Všetky cytostatické lieky sa pripravujú aseptickým spôsobom prípravy tak, aby bola zachovaná sterilita koncového cytostatického lieku v infúzii alebo injekcii.
  • Príprava cytostatík je sústredená v technologicky zabezpečených laboratóriách, ktoré sú vybavené lokálnou a celkovou ventiláciou, práca sa vykonáva v boxoch s laminárnym prúdením vzduchu alebo izolátoroch, ktoré chránia kvalitu pripravovaného produktu a súčasne sú garanciou bezpečnosť práce zamestnancov.
Lokalizácia
Onko-hematologický pavilón FNsP J. A. Reimana Prešov
Telefón
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...