Personál a kontakty

Personál a kontakty

Funkcia Meno Telefón E-mail
vedúci nemocničnej lekárne PharmDr. Jana Mihalová +421 51/7011524 mihalova.j@fnsppresov.sk 
zástupca vedúceho nemocničnej lekárne PharmDr. Natália Ivancová +421 51/7011470 ivancova@fnsppresov.sk
vedúci farmaceutický laborant Mária Beňová +421 51/7011260 benova.m@fnsppresov.sk
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...