Oddelenie farmakoekonomiky

Oddelenie farmakoekonomiky

  • Sleduje a aktívne zabezpečuje nastavenie optimálnych nákupných cien liekov.
  • Monitoruje nákup lieko.v
    • registrovaných na území SR – kategorizovaných i nekategorizovaných,
    • neregistrovaných na území SR základe povolenia MZ.
  • Zabezpečuje správne softvérové nastavenie úhrady týchto liekov zdravotnou poisťovňou, kontroluje podanie a správnosť vykazovanie cien liekov.
  • Zabezpečuje podklady pre Elektronické verejné obstarávanie, ktoré umožňuje elektronickú aukciu na najnižšiu cenu lieku. Realizuje „Prieskum trhu„ aktuálnych cien liekov pre potreby objednávania ako základný predpoklad riadenia efektívneho skladového hospodárstva.
  • Monitoruje manažuje stav zásob liekov na ambulanciách a oddeleniach FNsP, kontroluje jednotkové ceny liekov a správnosť vykazovania podaní liekov, cenotvorbu DRG-relevantných liekov.
  • Spravuje ekonomickú agendu.
Lokalizácia
Nemocničná lekáreň
Telefón
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...