Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť


Koncepcia odboru

Lekárenstvo je súbor odborných činností farmaceuta orientovaných na zabezpečenie liekov a zdravotníckych pomôcok a na optimalizáciu účinnej, bezpečnej a kvalitnej farmakoterapie.
Hlavnou úlohou lekárenstva je poskytovanie lekárenskej starostlivosti, ktorá zahŕňa zabezpečovanie a výdaj liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických prípravkov, prípravu, kontrolu a uchovávanie liekov, poskytovanie farmaceutických informácií a rád, dohľad nad liekovými rizikami, interakciami a zneužívaním liekov.
Pri zabezpečovaní lekárenskej starostlivosti sa využívajú poznatky farmaceutických vied, farmakológie, klinickej farmakológie, technológie prípravy liekov, farmaceuteickej chémie, farmakognózie, biochémie, fyziológie, patológie, spoločenských vied a vied o správaní.

Výkony

 • logistika liečiv, pomocných látok, liekov, dietetických prípravkov, diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro a zdravotníckych pomôcok,
 • uchovávanie liečiv, pomocných látok, liekov, dietetických prípravkov, diagnostických zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych pomôcok,
 • výdaj liekov, dietetických prípravkov, diagnostických zdravotníckych pomôcok a zdravotníckych pomôcok klinikám a oddeleniam nemocnice,
 • zabezpečovanie obalového materiálu,
 • uchovávanie obalového materiálu,
 • podávanie informácií a konzultácií o liekoch zdravotníckym pracovníkom,
 • usmerňovanie racionálneho a ekonomického predpisovania liekov a zdravotníckych pomôcok,
 • generická substitúcia liekov,
 • sledovanie nežiadúcich účinkov liekov,
 • individuálna príprava liekov,
 • príprava kapsúl,
 • príprava kvapalín na perorálne použitie,
 • príprava perorálnych práškov,
 • príprava kožných kvapalných liekov,
 • príprava topických polotuhých liekov,
 • príprava topických práškov,
 • príprava nosových liekov,
 • príprava rektálnych liekov,
 • príprava ušných liekov,
 • príprava vaginálnych liekov,
 • príprava očných liekov,
 • prípravu čistenej vody,
 • príprava dezinfekčných prostriedkov,
 • príprava diagnostických zdravotníckych pomôcok in vitro,
 • príprava skúmadiel,
 • vedenie validačnej, predpisovej a záznamovej dokumentácie,
 • vstupná kontrola liečiv a pomocných látok,
 • kontrola pripravených liekov základnými fyzikálnymi, fyzikálno-chemickými a chemickými analytickými metódami v rozsahu potrebnom na hodnotenie kvality liekov pripravovaných v lekárni (hustota, teplota topenia, index lomu, optická otáčavosť, stanovenie pH, vodivosť, titračné stanovenia)
 • zabezpečovanie požadovaného stupňa čistoty priestorov lekárne,
 • zabezpečovanie požadovanej čistoty obalového materiálu, nádob, receptúrneho zariadenia a laboratórneho skla,
 • príjem, uchovávanie a vydávanie prípravkov na klinické skúšanie,
 • vedenie dokumentácie o klinickom skúšaní na úseku farmaceuta,
 • vedenie dokumentácie odborných činností,
 • ekonomika lekárne
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...