Oddelenie zdravotníckych pomôcok

Oddelenie zdravotníckych pomôcok

Oddelenie zdravotníckych pomôcok zabezpečuje 

  • objednávanie, uchovávanie, kontrolu a výdaj zdravotníckych pomôcok (obväzový materiál, ZP pre inkontinenciu, diabetikov, stomikov, pančuchy, prsné epitézy, ortopedické, rehabilitačné a kompenzačné pomôcky, pomôcky pre sluchovo a zrakovo postihnutých, stomatologické ZP)
  • objednávanie, uchovávanie, kontrolu a výdaj špeciálneho zdravotníckeho materiálu (implantáty, transplantáty, RTG – materiál, inštrumenty, podtlakový systém hojenia rán, ophtalmologický, odberový, šijací a operačný materiál, diagnostické pomôcky)
  • dispenzačnú činnosť – konzultačnú a informačnú činnosť o zdravotníckych pomôckach pre zdravotníckych pracovníkov 
Lokalizácia
Chirurgický monoblok, prízemie
Telefón
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...