Oddelenie radiačnej onkológie

Oddelenie radiačnej onkológie

Oddelenie radiačnej onkológie je organizačnou jednotkou FNsP J.A. Reimana v Prešove. Zabezpečuje pacientom v spádovom území liečbu ionizačným žiarením,  ako jediné pracovisko v celom Prešovskom kraji. Rádioterapia alebo liečba ionizujúcim žiarením je po chirurgickej liečbe druhou najúčinnejšou metódou v liečbe zhubných nádorových ochorení. V priebehu liečby nádorového ochorenia ju absolvuje približne 50% pacientov. Je to liečebná metóda, ktorá využíva na liečbu zhubných aj nezhubných ochorení ionizujúce žiarenie, najčastejšie elektromagnetické fotónové žiarenie.
Na vysokej odbornej úrovni aplikujeme pacientom protinádorovú hĺbkovú fotónovú, ako aj povrchovú elektrónovú rádioterapiu na lineárnom urýchľovači, a taktiež antalgickú protizápalovú rádioterapiu pri nenádorových ochoreniach. Zabezpečujeme pacientom všetky vyšetrenia potrebné na určenie štádia onkologického ochorenia. Zaoberáme sa kombinovanou rádiochemoterapiou, liečbou hormonálnou, imunomodulačnou, liečbou podpornou, symptomatickou, liečbou komplikácii ako aj doliečovaním pacientov po liečbe žiarením.
V ambulantnej starostlivosti zabezpečujeme pacientom diagnostiku a liečbu všetkých nádorových ochorení, poskytujeme ambulantnú rádioterapiu, konkomitantnú chemoterapiu, priebežné vyšetrenia, ako aj vyšetrenia za účelom určenia štádia ochorenia, komplikácií nádorových ochorení a dispenzarizáciu pacientov po ukončení onkologickej liečby.
Oddelenie sa podieľa na vedecko-výskumnej činnosti a výchove pracovníkov. V tejto oblasti spolupracuje s ďalšími nemocnicami a vedeckými inštitúciami doma i v zahraničí.
Oddelenie slúži aj ako školiace pracovisko pre výučbu študentov Fakulty zdravotníckych odborov PU, SZŠ a výučbu študentov v odbore rádiologický technik.
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...