Personál a kontakty

Personál a kontakty

Funkcia Meno Telefón E-mail
primár MUDr. Marek Paľo, PhD., MBA +421 51/7011213 palo@fnsppresov.sk
zástupca primára MUDr. Eva Bergendyová +421 51/7011770 bergendyova@fnsppresov.sk
zástupca primára MUDr. Viktor Rosenberg, PhD. +421 51/7011075 rosenberg@fnsppresov.sk
vedúca sestra Mgr. Jana Rabadová +421 51/7011492 rabadova@fnsppresov.sk
staničná sestra Mgr. Silvia Dvorjaková +421 51/7011497 dvorjakova@fnsppresov.sk

 

Lekári oddelenia

Funkcia Meno Telefón E-mail
lekár so špecializáciou MUDr. Lucia Čintalanová +421 51/7011316 cintalanl@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Juraj Kmec +421 51/7011316, +421 51/7011501 kmec.juraj@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Dorota Kolková +421 51/7011316, +421 51/7011501 kolkova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Barbara Guldenová +421 51/7011316 guldenova@fnsppresov.sk
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...