Špecializované pracoviská

Špecializované pracoviská


Úsek rádioterapie

Úsek rádioterapie pozostáva z úseku plánovacieho a terapeutického:
  • úsek rádiofyziky, zabezpečuje plánovanie rádioterapie, dozimetriu, zaistenie prevádzky a kontroly kvality rádioterapeutických prístrojov,
  • úsek terapeutický, zabezpečuje externú rádioterapiu.
Na terapeutickom úseku sa nachádzajú 2 lineárne urýchľovače.
Lineárny urýchľovač VARIAN Clinac 2100  produkujúci žiarenie X a elektrónové žiarenie, na ktorom je možné 2D plánovanie rádioterapie.
Lineárny urýchľovač ONCOR  vybavený mnoholamelovým kolimátorom a zariadením portal vision, ktorý umožňuje 3D CRT plánovanie rádioterapie.
Simulátor – rtg. prístroj pre 2D plánovanie rádioterapie.
Ožarovací prístroj  X – STRAHL 200 pre antalgickú a protizápalovú rádioterapiu.
Lokalizácia
pavilón gynekológie a pôrodníctva
prístavba – prízemie
Telefón
Prim. MUDr. Marek Paľo, PhD.  t. č. +421 51/7011213

 


Protizápalová rádioterapia – X – STRAHL 200

Pacientom aplikujeme antalgickú protizápalovú rádioterapiu pri nenádorových ochoreniach.
Lokalizácia
pavilón gynekológie a pôrodníctva
prízemie vpravo
Telefón

 


Lineárny urýchľovač

Lineárny urýchľovač  typu ONCOR produkuje 2 typy žiarenia:
  1. X žiarenie o  energii 6MeV a 18MeV,
  2. elektrónové žiarenie o energiách 6,9,10,12,15,18 MeV.
Lineárny urýchľovač  spolu s plánovacím systémom umožňuje 3D CRT  plánovanie rádioterapie. Z prídavných zariadení je lineárny urýchľovač  vybavený mnoholamelovým kolimátorom na nepravidelné tvarovanie ožarovacích polí a taktiež systémom „portal vision“, umožňujúcim verifikáciu a tým presné nastavenie ožarovacích polí priamo na ožarovacom stroji.
Lokalizácia

pavilón gynekológie a pôrodníctva

prízemie vpravo
Telefón
Ordinačné hodiny: počas pracovných dní od 7:00 – 14:00 hod.
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...