Ambulancia radiačnej onkológie 2

Ambulancia radiačnej onkológie 2

Ambulancia radiačnej onkológie zabezpečuje diagnostiku, ambulantnú liečbu rádioterapiou, konkomitantnú chemoterapiu, dispenzarizáciu onkologických pacientov po ukončení onkologickej liečby. Vykonáva konziliárnu činnosť v odbore radiačná onkológia.
Lokalizácia

Pavilón gynekológie a pôrodníctva, prízemie  vpravo

Telefón
Sestra:  +421 51/7011734
Lekár:  +421 51/7011770

Ordinačné hodiny:

Deň Čas
Pondelok 07:00 – 15:00
Utorok 07:00 – 14:00
Streda 07:00 – 14:00
Štvrtok 07:00 – 14:00
Piatok 07:00 – 14:00
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...