Lôžková časť

Lôžková časť

Oddelenie radiačnej onkológie spolupracuje s ďalšími medicínskymi odbormi,  s ILCO klubom o.z. a Venušou o.z., ktoré združujú onkologických pacientov. Podieľa sa na výučbe študentov v odbore rádiologický technik a je výučbovým pracoviskom pre sestry a zdravotníckych asistentov
Lokalizácia
pavilón gynekológie a pôrodníctva, 2. poschodie – vpravo
Telefón
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...