Krvná banka

Krvná banka

Krvná banka FNsP J. A. Reimana bola vyčlenená 28. februára 2005 z Národnej transfúznej služby SR, Ružinovská 6, Bratislava a priradená 1. marca 2005 k Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14 (rozhodnutie MZ SR číslo 03825 – 6/2005 – SP z dňa 28.1.2005).

Od 15.novembra 2018 bolo ku Krvnej banke priradené Hematologické laboratórium.

Krvná banka a jej laboratóriá zabezpečujú nepretržitú 24 hodinovú prevádzku. Patria medzi spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, ktoré sa podieľajú na zabezpečovaní komplexnej zdravotníckej starostlivosti poskytovaním hematologických a imunohematologických vyšetrení.

Krvná banka je odborným oddelením, ktoré vo FNsP J.A.Reimana Prešov zabezpečuje činnosti spojené s hemoterapiou:

  • nákup transfúznych liekov
  • predtransfúzne vyšetrenia
  • skladovanie transfúznych liekov
  • expedovanie transfúznych liekov na klinické oddelenia FNsP
  • spätné sledovanie (look- back) transfúznych liekov
  • konziliárna činnosť, posudzovanie zásad účelnej hemoterapie a spoluúčasť pri kontrole ich dodržiavania

Fotogaléria

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...