Krvná banka

Krvná banka

Krvná banka FNsP J. A. Reimana bola vyčlenená 28. februára 2005  z  Národnej transfúznej služby SR, Ružinovská 6, Bratislava a priradená 1. marca 2005 k Fakultnej nemocnici s poliklinikou J. A. Reimana Prešov, Hollého 14 (rozhodnutie MZ SR číslo 03825 – 6/2005 – SP z dňa 28.1.2005).
Od 15.novembra 2018 bolo ku Krvnej banke priradené Hematologické laboratórium.
Krvná banka a jej laboratóriá zabezpečujú nepretržitú 24 hodinovú prevádzku. Patria medzi spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky, ktoré sa podieľajú na zabezpečovaní komplexnej zdravotníckej starostlivosti poskytovaním hematologických a imunohematologických vyšetrení, potrebných nazabezpečenie hemoterapie v danom zdravotníckom zariadení a v iných zmluvných zariadeniach. Krvná banka je odborným oddelením, ktoré vo FNsP J.A.Reimana Prešov zabezpečuje činnosti spojené s hemoterapiou:
 • nákup transfúznych liekov
 • predtransfúzne vyšetrenia
 • príjem vzoriek krvi na predtransfúzne vyšetrenie
 • vyšetrenie a overenie krvných skupín v AB0 a Rh(D) systéme pre pacientov hospitalizovaných aj ambulantných
 • imunohematologické vyšetrenia vzoriek krvi, súvisiace so substitučnou hemoterapiou- vyšetrenie, kontrola a odčítanie krížovej skúšky
 • vyšetrenie skríningu antierytrocytových protilátok voľných a viazaných
 • základné vyšetrenie potransfúznych reakcií
 • oddelené skladovanie transfúznych liekov ( erytrocytov, trombocytov, plazmy)
 • expedovanie transfúznych liekov na klinické oddelenia FNsP a do iných zdravotníckych zariadení
 • spätné sledovanie ( look- back) transfúznych liekov
 • kontrolná činnosť
 • konziliárna činnosť, posudzovanie zásad účelnej hemoterapie a spoluúčasť pri kontrole ich dodržiavania

Fotogaléria

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 praktických sestier, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...