Oddelenie vnútorného lekárstva

Oddelenie vnútorného lekárstva

Od 1.5.2013 je organizačne vytvorené jedno spoločné Oddelenie vnútorného lekárstva, ktoré od polovice mája 2013 sídli v priestoroch Internistického monobloku. Nachádza sa na 5. a 6. poschodí, ambulantná zložka sídli na prízemí monobloku. Súčasťou Oddelenia vnútorného lekárstva  je Interná JIS so 6 akútnymi lôžkami, príjmová a konziliárna ambulancia, Reumatologická ambulancia, Diabetologická ambulancia, Endokrinologická ambulancia a Gastroenterologická ambulancia v budove chirurgického monobloku. Oddelenie vykonáva ultrazvukové vyšetrenia brušnej dutiny, endiokrinologický ultrazvuk. Oddelenie poskytuje komplexnú zdravotnícku starostlivosť v rámci náplne odboru vnútorné lekárstvo.

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...