Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie

Ambulancia klinickej imunológie a alergológie poskytuje špecializovanú ambulantnú zdravotnú starostlivosť dospelým pacientom.

Venuje sa diagnostike alergických ochorení rôznej príčiny, vykonáva kožné  testy na určenie inhalačnej, liekovej alebo potravinovej alergie, sleduje a lieči pacientov s rôznymi druhmi porúch imunity. Vykonáva spirometrické vyšetrenie u pacientov s astmou rôznej príčiny.

Neoddeliteľnou súčasťou imunoalergologického vyšetrenia je podrobné laboratórne vyšetrenie alergických ochorení, imunodeficitov, či už v oblasti bunkovej, protilátkovej alebo nešpecifickej imunity, rovnako tak aj pri diagnostike autoimunitných ochorení.

Na základe správnej diagnostiky poskytuje pacientom modernú a účinnú liečbu vyššie uvedených imunopatologických stavov, realizuje preventívnu liečbu alergických ochorení podávaním alergénovej imunoterapie ako aj  podávanie imunomodulačnej ,infúznej a inhalačnej liečby .

V rámci interdisciplinárnej spolupráce poskytuje konziliárnu a konzultačnú činnosť  chirurgickým aj nechirurgickým oddeleniam v rámci FNsP Prešov. Spolupracuje s inými špecializovanými ambulanciami ako je ambulancia vnútorného lekárstva, pneumologicko-ftizeologická, otorinolaryngológie, dermatovenerologická a mnohé ďalšie.

 

Spektrum vyšetrení súhrne :

  • kožné prick testy na diagnostiku vzdušných  a potravinových  alergénov
  • laboratórna diagnostika alergických ochorení( vzdušné, potravinové, liekové alergény  a alergény jedu blanokrídleho hmyzu)
  • laboratórna diagnostika porúch bunkovej , protilátkovej a nešpecifickej imunity a celého spektra autoimunitných ochorení
  • spirometrické vyšetrenie, bronchodilatačný test
  • alergénová imunoterapia ( podávanie vakcín ) pri liečbe inhalačnej alergie a alergie na jed blanokrídleho hmyzu
  • podávanie intravenózných imunoglobulínov
  • podávanie imunomodulačných liečiv
  • podávanie inhalačnej liečby
  • interdisciplinárna spolupráca s inými odbormi – dermatovenerologia, otorinolaryngológia, pneumológia a ftizeológia, vnútorné lekárstvo, oftalmológia, chirurgické odbory, intenzívna medicína, gynekológia
Lokalizácia
Pavilón pre dlhodobo chorých (suterén, vchod cez dvor okolo lekárne)
Telefón

Ordinačné hodiny:

Deň Čas
Pondelok 07:00 – 15:00
Utorok 07:00 – 15:00
Streda 07:00 – 15:00
Štvtok 07:00 – 15:00
Piatok 07:00 – 15:00
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...