Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy

Ambulancia diabetológie a porúch látkovej premeny a výživy

Ambulancia vykonáva vyšetrenia pacientov s diabetes mellitus 1. aj 2. typu, s dyslipoproteinémiami, ako aj s inými metabolickými ochoreniami a poruchami výživy. Zdravotná starostlivosť je vykonávaná troma atestovanými lekármi – diabetológmi. Vykonávame vyšetrenia u ambulantných pacientov, ako aj konziliárne vyšetrenia hospitalizovaných pacientov, vrátane konzílií pri lôžku u nechodiach pacientov. Vykonávame tiež skríningové vyšetrenia diabetu a porúch glukózovej tolerancie, vrátane skríningu gestačného diabetu.
Náplň práce lekára na ambulancii:
  • edukácia a liečba diabetikov 1. aj 2. typu o ochorení, režimovo – diétnych opatreniach, sacharidových jednotách, selfmonitoringu glykémií a glykozúrie, edukácia gravidných diabetičiek,
  • vyšetrovanie diabetickej polyneuropatie, vyšetrovanie vibračnej citlivosti biothesiometrom,
  • vykonávanie skríningového vyšetrenia na gestačný diabetes mellitus,
  • liečba akútnych diabetických stavov – diabetickej ketoacidózy, hyperosmolárneho hyperglykemického syndrómu, laktátovej acidózy, hypoglykemickej kómy,
  • konziliárne vyšetrenia diabetických pacientov, perioperačný manažment diabetikov.
Lokalizácia
Internistický monoblok
prízemie
Telefón

Ordinačné hodiny:

Deň Čas
Pondelok 07:00 – 15:00
Utorok 07:00 – 15:00
Piatok 11:00 – 15:00
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...