Gastroenterologická ambulancia II

Gastroenterologická ambulancia II

Centrum pre liečbu IBD
Centrum patrí do siete indikačných a aplikačných centier biologickej liečby v gastroenterológii. Je zamerané na liečbu chronických nešpecifických zápalov čreva (angl. Inflammatory Bowel Disease- IBD). Hlavné formy IBD sú Crohnova choroba a ulcerózna kolitída. V Centre pre liečbu IBD vykonávame komplexnú diaspenzárnu a liečebnú starostlivosť o pacientov s IBD, vrátane indikácie a podávania biologickej liečby. Biologickú liečbu aplikuje zaškolený personál, aplikuje sa vo forme infúzie alebo podkožnej injekcie.
Lokalizácia
Chirurgický monoblok, suterén
Telefón

Ordinačné hodiny:

Deň Čas
Utorok 07:00 – 15:00
Štvrtok 07:00 – 15:00
Piatok 07:00 – 15:00
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...