Reumatologická ambulancia

Reumatologická ambulancia

Reumatologická ambulancia pri Oddelení vnútorného lekárstva  je situovaná na prízemí Internistického monobloku. Reumatologická ambulancia vykonáva diagnostiku a liečbu zápalových ochorení pohybového systému a ochorení kostí metabolického pôvodu. Zdravotná starostlivosť je vykonávaná atestovaným lekárom – reumatológom. Vykonávame vyšetrenia ambulantných pacientov, ako aj konziliárne vyšetrenia hospitalizovaných pacientov.
Náplň práce lekára na reumatologickej ambulancii:
  • anamnéza, fyzikálne vyšetrenie pacienta s reumatologickými , metabolickými a degeneratívnymi ochoreniami kostí,
  • hodnotenie laboratórnych výsledkov, RTG snímkov, výsledkov denzitometrického vyšetrenia,
  • diagnostická a terapeutická punkcia kĺbov.
Lokalizácia
Internistický monoblok
prízemie
Telefón

Ordinačné hodiny:

Deň Čas
Pondelok 07:00 – 15:00
Utorok 07:00 – 15:00
Streda 07:00 – 15:00
Štvrtok 07:00 – 15:00
Piatok 07:00 – 15:00
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...