Personál a kontakty

Personál a kontakty

Funkcia Meno Telefón E-mail
primár MUDr. Miriam Kyslanová, MPH +421 51/7011443 kyslanova@fnsppresov.sk
zástupca primára MUDr. Tatiana Husárová, MPH +421 51/7011443 husarova@fnsppresov.sk
zástupca primára MUDr. Peter Maľučký +421 51/7011356 malucky@fnsppresov.sk
vedúci lekár GEA MUDr. Marcel Cina +421 51/7011584, +421 51/7011583 cina@fnsppresov.sk
vedúci lekár JIS MUDr. Richard Pabiš, MPH, MHA +421 51/7011356, +421 51/7011797 pabis@fnsppresov.sk
prednosta oddelenia doc. MUDr. Marián Babčák, PhD. +421 51/7011909 babcak@fnsppresov.sk
vedúca sestra Mgr. Ľubica Klembarová +421 51/7011744 klembarova@fnsppresov.sk
staničná sestra Mgr. Martina Čekanová +421/51 7011448 cekanova.m@fnsppresov.sk
staničná sestra JIS Bc. Janka Macková +421/51 7011448 mackovaj@fnsppresov.sk
staničná sestra PhDr. Marta Molčanová +421/51 7011448 molcanova.m@fnsppresov.sk
staničná sestra Bc. Mária Olejárová +421/51 7011448 olejarova@fnsppresov.sk
staničná sestra Mgr. Jana Palisková +421/51 7011448 paliskova@fnsppresov.sk
dokumentačná pracovníčka Jana Gondžurová +421 51/7011962 gondzurova@fnsppresov.sk
dokumentačná pracovníčka Andrea Hodobajová hodobajova@fnsppresov.sk
dokumentačná pracovníčka Alena Paločková +421 51/7011740 palockova@fnsppresov.sk

 

Lekári oddelenia

Funkcia Meno Telefón E-mail
lekár so špecializáciou MUDr. Katarína Balogová +421 51/7011326 balogova.k@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Lucia Dragulová +421 51/7011326 dragulova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Ľudovít Gardoš +421 51/7011356 gardos@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Dagmar Gardošová +421 51/7011583 gardosova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Martina Heredošová +421 51/7011740 heredosova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Zuzana Jakubová +421 51/7011797 jakubova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Bronislava Karchová +421 51/7011711 (REUMA), +421 51/7011326 karchova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Sidónia Matejčíková +421 51/7011326 matejcikova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Alena Milčová +421 51/7011922 milcova.a@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Mária Slaninová, MBA +421 51/7011482 slaninova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Marián Slivka, PhD. +421 51/7011356 slivka@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Eva Straková +421 51/7011711 strakova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Janka Strýčková +421 51/7011256 stryckova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Júlia Vasiľová +421 51/7011740 vasilova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Martina Bardovičová +421 51/7011740 hudakova.martina@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Veronika Bartoššíková +421 51/7011797 bartossikova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Alexandra Čerevková +421 51/7011407 cerevkova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Diana Dančová +421 51/7011326 dancova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Soňa Harvanová +421 51/7011326 harvanova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Zoltán Haver +421 51/7011326 haver@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Eva Husárová +421 51/7011797 husarova.e@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Michaela Jacková
lekár MUDr. Ľubica Janičinová +421 51/7011740 janicinova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Zuzana Kohániová +421 51/7011326 kohaniova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Monika Kohutová +421 51/7011326 cekanova.m@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Barbora Majerová +421 51/7011326 majerova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Kristína Maňková +421 51/7011326 mankova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Katarína Poráčová +421 51/7011797 poracova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Marianna Stracenská stracenska@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Peter Šťastný +421 51/7011356 stastny.p@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Denisa Železníková +421 51/7011797 zeleznikova@fnsppresov.sk
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...