Ambulancia vnútorného lekárstva 1 – príjmová a konziliárna

Ambulancia vnútorného lekárstva 1 – príjmová a konziliárna

Príjmová a konziliárna ambulancia sa nachádza na prízemí Internistického monobloku, pričom je prepojená s denným stacionárom. Príjmová a konziliárna ambulancia poskytuje nasledujúce zdravotnícke služby – interné vyšetrenia pacientov, zváženie nutnosti príjmu pacientov na lôžkovú časť oddelenia, príjem pacientov, sestra vykonáva odbery biologického materiálu na vyšetrenie, pripravuje lekárom ordinovanú liečbu (intravenózne infúzie, intravenózne injekcie, intramuskulárne a subkutánne injekcie), asistuje lekárovi pri podávaní intravenóznej terapie, samostatne aplikuje intramuskulárne a subkutánne injekcie.
Ambulantná a konziliárna činnosť je poskytovaná počas riadnej pracovnej doby, a to v čase od 07.00 hod. do 15.00 hod. Po skončení riadnej pracovnej doby majú pacienti zabezpečené kontinuálne služby v príjmovej a konziliárnej ambulancii počas ÚPS, kde výkon ÚPS zabezpečujú podľa rozpisu sekundárni lekári Oddelenia vnútorného lekárstva.
Sesterská činnosť na  príjmovej a konziliárnej ambulancii počas pracovnej doby aj ÚPS je zabezpečená nepretržitou prevádzkou sestrami Oddelenia vnútorného lekárstva.
Lokalizácia
Internistický monoblok
Prízemie
Telefón

Ordinačné hodiny:

Deň Čas
Pondelok 07:00 – 15:00
Utorok 07:00 – 15:00
Streda 07:00 – 15:00
Štvrtok 07:00 – 15:00
Piatok 07:00 – 15:00
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...