Lôžková časť

Lôžková časť

Lôžková časť Oddelenia vnútorného lekárstva je situovaná na 5. a 6. poschodí Internistického monobloku. Je rozdelená na tri ošetrovacie jednotky : ošetrovacia jednotka A – muži, ošetrovacia jednotka B – ženy a ošetrovacia jednotka C – muži aj ženy. Oddelenie vnútorného lekárstva poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v rámci náplne odboru vnútorné lekárstvo.
Ošetrovacie jednotky
poschodie
telefón
Ošetrovacia jednotka A 6. +421 51/7011362
Ošetrovacia jednotka B 6. +421 51/7011740
Ošetrovacia jednotka C 5. +421 51/7011575

 


Interná JIS

Od roku 2009 je pri Oddelení vnútorného lekárstva zriadená interná JIS lokalizovaná na treťom poschodí Internistického monobloku. Poskytuje intenzívnu starostlivost pacientom s najzávažnejšími ochoreniami z oblasti internej medicíny. Je vybavená polohovateľnými lôžkami, monitormi vrátane centrálneho monitoringu, resuscitačnou technikou. Jednotka má štandartizované priestory, technické vybavenie a personálne obsadenie podľa výnosu MZ SR.
Lokalizácia
3. poschodie
Telefón
+421 51/7011462
Ved. lekár
MUDr. Richard Pabiš
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...