Gastroenterologická ambulancia I

Gastroenterologická ambulancia I

V ambulancii pracujú traja lekári s atestáciou v odbore gastroenterológia s certifikátmi pre výkon endoskopie a abdominálnej ultrasonografie dospelých. V ambulancii sa vykonávajú gastroenterologické vyšetrenia ambulantných a hospitalizovaných pacientov , diagnostická a terapeutická ezofagogatroduodenoskopia a kolonoskopia videoendoskopom. U hospitalizovaných imobilných pacientov alebo pacientov v závažnom klinickom stave sú realizované gastroenterologické vyšetrenia a endoskopické vyšetrenia prenosným fibroskopickým prístrojom pri lôžku pacienta. Abdominálna ultrasonografia je realizovaná lekárom na prízemí Internistického monobloku.
Náplň práce lekára na gastroenterologickej ambulancii:
 • etiológia, patogenéza, klinika, diagnostika, diferenciálna diagnostika, liečba a prevencia chorôb pažeráka, žalúdka, tenkého čreva, hrubého čreva a rekta, pečene, žlčového systému, pankreasu a peritónea
 • diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba chorôb zažívacieho traktu a pečene v gravidite
 • diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba chorôb zažívacieho traktu u osôb vyššieho veku najmä so zameraním na zvláštnosti výživy, dávkovania a tolerancie liekov
 • diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba funkčných porúch zažívacieho traktu
 • diagnostika, diferenciálna diagnostika a liečba náhlych brušných príhod, otráv, komatóznych stavov, krvácaní z tráviaceho traktu
 • prevencia, včasná diagnostika, možnosti kuratívnej a paliatívnej liečby nádorov tráviaceho traktu
 • epidemiológia, diagnostika a terapia infekčných a parazitárnych chorôb tráviaceho traktu
 • správna interpretácia výsledkov pomocných a laboratórnych vyšetrení
 • základy liečebnej výživy v súvislosti s chorobami tráviaceho traktu
Spektrum výkonov na gastroenterologickej ambulancii
 • abdominálna ultrasonografia u dospelých so zameraním na gastrointestinálny trakt a hepatobiliárny systém
 • diagnostická a intervenčná ezofagoastroduodenoskopia (EGD) vrátane odberov na histológiu a cytológiu, zastavenia
 • krvácania z nevarikóznych lézii a z pažerákových varixov (sklerotizácia), elektívna sklerotizácia pažerákových varixov,polypektómie, extrakcia cudzích telies
 • diagnostická a intervenčná kolonoskopia vrátane odberov na histológiu a cytológiu, zastavenia krvácania, polypektómie
 • diagnostická a terapeutická punkcia ascitu
 • zavádzanie perkutánnej gastrostómie ( PEG), zavádzanie duodenálnych sond za účelom enterálnej výživy a pred enteroklýzou
Lokalizácia
Chirurgický monoblok, suterén
Telefón

Ordinačné hodiny:

Deň Čas
Pondelok 07:00 – 15:00
Utorok 07:00 – 15:00
Streda 07:00 – 15:00
Štvrtok 07:00 – 15:00
Piatok 07:00 – 15:00
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...