Pracovisko dentálnej hygieny

Pracovisko dentálnej hygieny

Na pracovisku dentálnej hygieny poskytujeme komplexnú zdravotnú starostlivosť v rámci náplne odboru dentálnej hygieny, stomatológie a stomatologickej röntgenológie, využívanú na diagnostiku, prevenciu a liečbu pre extramurálnych a intramurálnych pacientov.
Ambulantná časť dentálnej hygieny má na prízemí v monobloku dve ambulancie so štyrmi kreslami, vybavené rádiodiagnostickými prístrojmi, sterilizačnou miestnosťou pre vykonávanie dezinfekcie a sterilizácie nástrojov a prístrojov. Súčasťou dentálnej hygieny je aj konzultačná miestnosť, určená pre matky s deťmi v rámci prevencie a liečby, recepcia, ktorá slúži na vybavovanie a usmerňovanie pacientov a RTG pracovisko.

 

Recepcia +421 51/7011378
Dentálna hygienička +421 51/7011378
Rtg pracovisko +421 51/7011704
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...