Personál a kontakty

Personál a kontakty

Funkcia Meno Telefón E-mail
Recepcia +421 51/7011378
Dentálna hygienička +421 51/7011378
Rtg pracovisko +421 51/7011704

 

Lekári oddelenia

Funkcia Meno Telefón E-mail
lekár MUDr. Eva Kovaľová, PhD. +421 51/7011378 kovalova.eva@fnsppresov.sk
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...