Psychiatrické oddelenie

Psychiatrické oddelenie

Psychiatrické oddelenie je organizačnou jednotkou FNsP J. A. Reimana Prešov, ktorej poslaním je na úrovni súčasných poznatkov a postupov psychiatrie zabezpečovať komplexnú ambulantnú aj nemocničnú, diagnostickú a terapeutickú starostlivosť o pacientov s psychickými chorobami a poruchami. Na psychiatrickom oddelení je poskytovaná zdravotná starostlivosť pacientom z okresov Prešov, Sabinov a Stará Ľubovňa, ako aj mimorajónnym pacientom. Ústavná starostlivosť pre detských pacientov je poskytované bez limitu veku, s možnosťou doprovodu rodiča. V ambulantnej starostlivosti zabezpečujeme diagnostiku a liečbu pacientov s psychickými chorobami a poruchami, v spolupráci s ďalšími odbornými ambulanciami a oddeleniami FNsP. V ústavnej starostlivosti poskytujeme komplexnú akútnu diagnosticko-terapeutickú starostlivosť pacientom s psychickými chorobami a poruchami, s následnou možnosťou poskytovania aj chronickej a špecializovanej režimovej protitoxikomanickej liečby s využívaním biologických, psychoterapeutických a rehabilitačných metód, v súlade s najnovšími vedeckými poznatkami.  Na lôžkovom oddelení sú vykonávané aj ochranné psychiatrické liečby pacientov, nariadené súdom. Organizačne je rozdelené na  šesť úsekov:

  1. ošetrovacia jednotka A – muži,
  2. ošetrovacia jednotka B – ženy,
  3. ošetrovacia jednotka C – medicíny drogových závislostí,
  4. ošetrovacia jednotka D – na liečbu psychosomatických ochorení a porúch nálady,
  5. ošetrovacia jednotka F – súdom nariadené ochranné liečenia.

Súčasťou psychiatrického oddelenia je aj úsek klinickej psychológie, v ktorom je pacientomposkytovaná psychodiagnostická a individuálna a skupinová psychoterapeutická starostlivosť. Psychiatrické oddelenie zabezpečuje výučbu študentov Fakulty zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity a podieľa sa na vedecko-výskumnej činnosti a výchove zdravotníckych pracovníkov.

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...