Oddelenie ortopédie

Oddelenie ortopédie

Oddelenie ortopédie poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť pacientom v rámci náplne odboru všeobecnej a detskej ortopédie s výnimkou spondylochirurgie. Oddelenie sa stalo centrom pre revízne výkony po implantáciách totálnych náhrad bedrových kĺbov a kolien. Diagnostikujeme a liečime pacientov s poškodeniami kolien, ramenných kĺbov, malých kĺbov ruky a nohy, s vrodenými luxáciami bedrových kĺbov, s poškodeniami pri detskej mozgovej obrne, s kostnými nádormi a nádormi mäkkých tkanív, vrátane limb-saving surgery. Zaviedli sme metodiku predlžovania končatín pomocou vonkajšieho fixátora. Neustále rozširujeme paletu reumatochirurgických výkonov, od synovektómií, cez osteotómie, až po náhrady kĺbov.

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...