Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania

Oddelenie liečebnej výživy a stravovania zabezpečuje po stránke dietetickej, technologickej a administratívnej plnenie nasledovných úloh
  • usmerňuje pracovníkov stravovacej prevádzky po stránke odbornej a metodickej
  • organizuje a riadi liečebnú výživu pacientov
  • stará sa o technickú uroveň stravovacej prevádzky a vytvára podmienky pre ich racionalizaciu
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...