Oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácie

Oddelenie operačných sál a centrálnej sterilizácie

Oddelenie operačných sál (OOS) a centrálnej sterilizácie (CS), ako oddelenie spoločných vyšetrovacích a liečebných zložiek, bolo zriadené v súlade s organizačným poriadkom dňa 1. januára 1989. Oddelenie OS je umiestnené v chirurgickom monobloku na 1. a 2. poschodí. Celkovo je na oddelení 8 operačných sál. Oddelenie CS je situované v chirurgickom monobloku v suteréne.

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...