Zdravotná starostlivosť

Zdravotná starostlivosť


Výkony

Pracovníci oddelenia (operačné sestry) sa podieľajú pri inštrumentovaní operačných výkonov:
  •       v brušnej chirurgii, klasickou otvorenou cestou a pri laparoskopických výkonoch,
  •       pri akútnych výkonoch v hrudnej chirurgii,
  •       pri výkonoch v cievnej chirurgii na magistrálnych cievach, karotídach a venóznom systéme,
  •       v urológii pri výkonoch urologického ústrojenstva,
  •       v úrazovej chirurgii pri operáciách kostí, kĺbov, mäkkých tkanív, chrbtice, mozgu a pod.

Koncepcia odboru

OOS

Na realizáciu operačných výkonov sú potrebné priestory, ktoré zabezpečujú nerušený priebeh operácií. Tieto priestory sú umiestnené mimo prevádzky ostatných oddelení, v bezpečnom a čistom prostredí, aby poskytovali možnosť aseptického, hygienického, bezpečného a úsporného operovania.

OCS

Je určená na dezinfekciu a sterilizáciu zdravotníckych pomôcok a špeciálneho zdravotníckeho materiálu pre potreby operačných sál a ostatných oddelení FNsP.

Úlohou je:
  • dosiahnuť vysokú kvalitu a úroveň sterilizácie a dekontaminácie v záujme prevencie, vzniku a šírenia NN,
  • efektívne využitie sterilizačnej prístrojovej techniky, zníženie nákladov na prevádzku, zlepšenie pracovného a životného prostredia.
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...