Oddelenie cievnej chirurgie

Oddelenie cievnej chirurgie

Oddelenie cievnej chirurgie je samostatná organizačná jednotka FNsP, ktorej poslaním je poskytovať v spádovom území – pre pacientov s cievnymi chorobami Prešovského samosprávneho kraja – komplexnú špecializovanú ambulantnú, konziliárnu a nemocničnú diagnostickú a terapeutickú starostlivosť v odbore cievna chirurgia a endovaskulárna cievna chirurgia na úrovni súčasných poznatkov a postupov. Zároveň zabezpečuje výučbu študentov Fakulty zdravotníckych odborov PU a SZŠ. V ambulantnej starostlivosti poskytuje nepretržitú 24 hodinovú diagnostiku a liečbu náhlych cievnych príhod, konziliárne vyšetrenia pacientom FNsP a pacientom Prešovského samosprávneho kraja. V ústavnej starostlivosti poskytuje diagnostiku, konzervatívnu i chirurgickú liečbu pacientom s ochorením cievneho systému, ako aj pacientom s úrazmi cievneho systému v spolupráci s oddelením úrazovej chirurgie. Úzko spolupracuje i s inými oddeleniami pri riešení ochorení cievneho systému. Podieľa sa na vedeckovýskumnej činnosti a výchove zdravotníckych pracovníkov. V tejto oblasti spolupracuje s ďalšími nemocnicami, zdravotníckymi zariadeniami a vedeckými inštitúciami doma i v zahraničí.

Bezbolestná operácia varixov (kŕčových žíl)

Oddelenie cievnej chirurgie Fakultnej nemcnice J. A. Reimana Prešov ponúka svojim pacientom miniinvazívnu endovaskulárnu liečbu kmeňových kŕčových žíl metódou rádiofrekvenčnej ablácie prístrojom RFG3, formou jednodňovej zdravotnej strostlivosti /JZS/ :

  • Ide o miniinvazívnu metódu, ktorá je dobre tolerovaná u väčšiny pacientov, ako bonus je dobrý kozmetický efekt.
  • Oproti iným metódam je menej traumatizujúca pre pacienta, vykonáva sa v tumescentnej (lokálnej) anestézii, v mieste vpichu a zavádzania katétra a tiež aj okolo žily za kontroly ultrazvukom, čím sa dosahuje správne zavádzanie sondy, aby nedošlo k poraneniu hlbokého žilového systému a tiež aj k správnej aplikácii anestetika pri prevencii tepelného poškodenia okolitých štruktúr – hlavne nervov a kože a tiež kompresia žily.

Čo sa s varixami počas zákroku deje?

  • – Dochádza k termokoagulácii steny žily pri teplote 120 °C. Katéter sa postupne vyťahuje v 7 cm segmentoch pri kontrole ultrazvukom. Periférne žily nie kmeňové  a tiež aj perforátory – spojky medzi povrchovým a hlbokým žilovým systému sa dosklerotizujú penou aethoxysclerolu.
  • – Po vytiahnutí katétra sa na operovanú končatinu natiahne kompresívna pančucha – najčastejšie stehnová a pacient môže opustiť operačnú sálu a po krátkej dobe sledovania na oddelení aj nemocnicu.
  • – Po 3-7 dňoch sa vykoná kontrolné ultrazvukové vyšetrenie efektivity liečby a priechodnosti žilového systému. Celková doba kompresívnej liečby je asi 6 týždňov.

Ako sa objednať?

Ambulancia cievnej chirurgie

lokalizácia: prízemie Chirurgického monobloku

FNsP J. A. Reimana Prešov, Hollého

pondelok – piatok: 7:00 – 15:00

telefónne číslo:  +421 51/7011606

Fotogaléria

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...