Lôžková časť

Lôžková časť

Lôžková časť oddelenia cievnej chirurgie zabezpečuje predovšetkým chirurgickú liečbu u pacientov s cievnymi chorobami.
Spektrum výkonov:
  • rekonštrukčné cievne operácie na tepnovom systéme extrakraniálnom – riešenie cerebrovaskulárnej insuficiencie vrátane vertebrobazilárnej insuficiencie,
  • cievne operácie horných a dolných končatín, brušnej aorty, splanchnických tepien a renálnych tepien rôznej etiológie – napr. bypassové operácie, endarterektomie, trombektómie, embolektómie, operácie aneuryziem aorty a všetkých dostupných tepien organizmu,
  • operačné riešenia nádorov cievneho pôvodu a cievne malformácie,
  • riešenie cievnych dočasných ako aj trvalých prístupov u dialyzovaných pacientov,
  • spolupracuje s kardiologickým centrom pri implantácii kardiostimulátorov,
  • na žilovom systéme sa najčastejšie riešia varixy dolných končatín, problémy dlhodobej žilovej nedostatočnosti dolných končatín v rôznych štádiách a posttrombotické stavy,
  • v spolupráci s rádiologickým oddelením a OAIM aplikuje trombolytickú a fibrinolytickú liečbu tepnového aj žilového systému,
  • poskytuje liečebnú starostlivosť pri trombózach hlbokého žilového systému v rôznych lokalizáciách,
  • rieši cievne komplikácie vzniknuté pri iných liečebných postupoch v ostatných medicínskych odboroch,
  • v spolupráci s oddelením úrazovej chirurgie rieši akútne poranenia ciev a ich dlhodobé následky v plnom rozsahu.
Poskytuje ústavnú zdravotnú starostlivosť v odbore cievna chirurgia pre pacientov Prešovského samosprávneho kraja ako spádové centrum.
Lokalizácia
Chirurgický monoblok 4.poschodie
Telefón
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...