Ambulancia cievnej chirurgie

Ambulancia cievnej chirurgie

Spektrum výkonov na ambulancii cievnej chirurgie:

  • vyšetrenie, prevencia, diagnostika, liečba pacientov s cievnym ochorením,
  • kompletná diagnostika a liečba pacientov s diabetickou nohou,
  • konziliárne vyšetrenia pacientov hospitalizovaných na oddeleniach FNsP a pacientov odoslaných z iných zdravotníckych zariadení a ambulancií,
  • kontrolné vyšetrenia u pacientov po cievnych operáciách,
  • dispenzarizácia pacientov po cievnych operáciách,
  • neinvazívna diagnostika cievnych ochorení USG metódami,
  • menšie chirurgické a liečebné zákroky – nevyžadujúce hospitalizáciu: sklerotizácia varixov, extirpácie varikoflebitických žíl menšieho rozsahu, extirpácie menších nádorov,
  • indikácia chirurgickej liečby a rádiointervenčného postupu,  trombolýzy a fibrinolýzy lokálnej, systémovej, pulzno sprayovej v spolupráci s oddelením cievnej chirurgie, s angio rtg pracoviskom a s angio CT pracoviskom,
  • liečba trombóz povrchového a hlbokého žilového systému horných a dolných končatín,
  • spolupráca s internou angiologickou ambulanciou a ostatnými angiológmi v kraji, ako aj s lekármi jednotlivých zdravotníckych zariadení v celom kraji.

 

Pacienti na plánované operácie sú objednávaní v súlade s platnými smernicami vedenia nemocnice a MZ SR – zapísaním pacienta do tzv. „waiting“ listiny, a po odsúhlasení hospitalizácie príslušnou ZP je pacient prijatý na oddelenie cievnej chirurgie. Uprednostnení sú pacienti s akútnymi cievnymi ochoreniami a hospitalizovaní pacienti v rámci konziliárnych vyšetrení.

Ambulancia cievnej chirurgie je zároveň aj  príjmovou ambulanciou pre oddelenie cievnej chirurgie. Ambulantná a konziliárna činnosť je pacientom poskytovaná počas riadnej pracovnej od 7:00 – 15:00 hod.

V čase od 15:00 – 7:00 hod. je zabezpečená prevádzka vo forme Ústavnej pohotovostnej chirurgickej služby.

 

Lokalizácia

Chirurgický monoblok – prízemie

Telefón

+421 51/7011606

E-mail

chica@fnsppresov.sk

Ordinačné hodiny:

Deň Čas
Pondelok 7:00 – 15:00
Utorok 7:00 – 15:00
Streda 7:00 – 15:00
Štvrtok 7:00 – 15:00
Piatok 7:00 – 15:00
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...