Personál a kontakty

Personál a kontakty

Funkcia Meno Telefón E-mail
primár MUDr. Adriana Macková +421 51/7011134 mackova@fnsppresov.sk
zástupca primára MUDr. Marián Leško +421 51/7011720 lesko.m@fnsppresov.sk
vedúca sestra Mgr. Henrieta Tabačáková +421 51/7011181 tabacakova@fnsppresov.sk
administratíva chicodokumentacia@fnsppresov.sk
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...