Personál a kontakty

Personál a kontakty

Funkcia Meno Telefón E-mail
primár MUDr. Marián Leško +421 51/7011134 lesko.m@fnsppresov.sk
zástupca primára MUDr. Dávid Durkáč +421 51/7011720 durkac@fnsppresov.sk
vedúca sestra Mgr. Henrieta Tabačáková +421 51/7011181 tabacakova@fnsppresov.sk
staničná sestra Mgr. Martina Daňková +421 51/7011181 dankova.m@fnsppresov.sk
administratíva +421 51/7011130 chicodokumentacia@fnsppresov.sk

 

Lekári oddelenia

Funkcia Meno Telefón E-mail
lekár so špecializáciou MUDr. Adela Czetöová +421 51/7011135 czetoova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Pavol Kováč +421 51/7011135 kovac@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Peter Šeliga, PhD. +421 51/7011135 seliga@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Natália Grešová +421 51/7011135
lekár MUDr. Denis Hnát +421 51/7011135 hnat@fnsppresov.sk
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...