Oddelenie oftalmológie

Oddelenie oftalmológie

Očné oddelenie FNsP J. A. Reimana Prešov poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore oftalmológia. Zaoberá sa diagnostikou a liečbou očných ochorení predného aj zadného segmentu oka. Operatívu zadného segmentu oka vykonávame ako jediné pracovisko v prešovskom kraji. Zdravotná starostlivosť je zabezpečená na špecializovaných ambulanciách očného oddelenia, lôžkovej časti a v ústavnej pohotovostnej službe.

Fotogaléria

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...