Personál a kontakty

Personál a kontakty

Funkcia Meno Telefón E-mail
primár MUDr. Martina Kantuľáková +421 51/7011212 kantulakova@fnsppresov.sk
zástupca primára MUDr. Regína Bujňáková +421 51/7011917 bujnakr@fnsppresov.sk
vedúca sestra (t. č. MD) Mgr. Veronika Klubert Dorušincová, MPH +421 51/7011072 dorusincova@fnsppresov.sk
poverená vedúca sestra Mgr. Juliana Kronová +421 51/7011072 kronova.j@fnsppresov.sk
staničná sestra pre operačné sály Andrea Karabinošová +421 51/7011919 karabinosova.a@fnsppresov.sk
dokumentačná pracovníčka Zuzana Gärtner +421 51/7011528
dokumentačná pracovníčka Iveta Olejárová +421 51/7011318

 

Lekári oddelenia

Funkcia Meno Telefón E-mail
lekár so špecializáciou MUDr. Ján Ahlers, MBA, MPH +421 51/7011355 ahlers@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Slavomíra Drotarovská, FEBO +421 51/7011917 drotarovska@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Slavomír Dzúr
lekár so špecializáciou MUDr. Martin Greif +421 51/7011363 greif@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Silvia Karabinošová +421 51/7011421 karabinosova.s@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Kristián Kurják +421 51/7011363 kurjak@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Patrícia Oláh Štefanková +421 51/7011917 stefankova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Adriána Pavuková +421 51/7011917 pavukova.a@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Monika Popovcová +421 51/7011917 popovcova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Iveta Zmátlová +421 51/7011421 zmatlova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Vladimír Štefanko +421 51/7011363 stefanko.v@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Viktória Švingálová +421 51/7011421 sedlakova.viktoria@fnsppresov.sk
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...