Oddelenie urológie

Oddelenie urológie

Oddelenie urológie je moderné pracovisko začlenené do skupiny chirurgických disciplín, ktoré poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť pacientom v rámci náplne odboru všeobecná urológia, detská urológia, urogynekológia, onkourológia endourológia. Poskytuje urologické operácie od rekonštrukčných zákrokov vrodených chýb močových ciest u detí až po onkourologické operácie, endoskopické operácie pomocou digitálnej videotechniky.
Oddelenie urológie sa nachádza na 7. poschodí chirurgického monobloku, s jedno, dvoj a trojposteľovými izbami. Pracovisko je regionálnym centrom pre diagnostiku a liečbu neurogénnych ochorení močového mechúra a centrom laserovej chirurgie v urológii. Poskytuje nepretržitú zdravotnú starostlivosť  pacientom v spádovej oblasti Prešovského kraja.
Zakladateľom urológie v Prešovskej nemocnici bol primár MUDr. S. Hruška, ktorý viedol od roku 1952 urologický ordinariát pri chirurgickom oddelení. Koncom roka 1955  vzniklo samostatné urologické oddelenie. Od roku 1982 bol primárom oddelenia MUDr. L. Petričko. V súčasnosti vedie oddelenie urológie doc. MUDr. I. Minčík, PhD.

1.10.2005  bola zriadená Klinika urológie FNsP J.A. Reimana Prešov ako klinické pracovisko Fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity.

Fotogaléria

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...