Urologická ambulancia 1 – príjmová a konziliárna

Urologická ambulancia 1 – príjmová a konziliárna

V príjmovej a konziliárnej urologickej ambulancii sú poskytované urologické zdravotnícke služby: vyšetrenie pacientov, príjem pacientov, konziliárne vyšetrenia a  menšie urologické zákroky (cievkovanie pacientov, odber moču na biochemické a kultivačné vyšetrenie, zavedenie epicystomických drénov, extrakcia stehov, transrektálna sonografická sextantová biopsia prostaty, pomocou rektálnej sondy), objednávanie pacientov na plánované operačné zákroky.
Pacienti sú na plánované operácie objednávaní v súlade s platnými smernicami MZ SR – zapísaním pacienta do objednávacieho kalendára priamo po vyšetrení pacienta, resp. telefonicky lekárom-urológom z jednotlivých urologických ambulancií Prešovského kraja.  Po odsúhlasení plánovanej hospitalizácie príslušnou ZP je pacient prijatý na oddelenie urológie. Uprednostnení sú pacienti so zhubnými nádormi a pacienti s akútnymi urologickými ochoreniami, ktorí sú prijatí na hospitalizáciu okamžite.
Ambulantná činnosť je poskytovaná nepretržite 24 hodín.
Lokalizácia
chirurgický monoblok
7. poschodie
Telefón

Ordinačné hodiny:

Deň Čas
Pondelok 07:00 – 15:00
Utorok 07:00 – 15:00
Streda 07:00 – 15:00
Štvrtok 07:00 – 15:00
Piatok 07:00 – 15:00
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...