Oddelenie otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

Oddelenie otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku

Oddelenie otorinolaryngológie a chirurgie hlavy a krku je súčasťou Fakultnej nemocnice J. A. Reimana  Prešov a poskytuje pacientom komplexnú zdravotnú starostlivosť v špecializovanom odbore. ORL oddelenie poskytuje zdravotnú starostlivosť vrátane diagnostiky a liečby všetkých neodkladných stavov s urgentným zaistením dýchania, zastavením krvácania, chirurgickým ošetrením úrazov a akútnych zápalových ochorení v ORL oblasti, zabezpečuje komplexnú liečbu pacientov s ochorením orofaciálnej oblasti a súčasne poskytuje konziliárne služby iným medicínskym odborom.  Oddelenie je umiestnené v samostatnej budove. Pozostáva z ambulantnej časti, lôžkovej časti a operačného traktu.
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...