Pracovisko maxilofaciálnej chirurgie

Pracovisko maxilofaciálnej chirurgie

Zabezpečuje diagnostiku, liečbu a dispenzarizáciu ochorení v orofaciálnej oblasti. Plní funkciu konziliárnej ambulancie pre pacientov Prešovského kraja (cca 825 000 obyvateľov), pre oddelenia FNsP J. A. Reimana Prešov, ale aj pre pacientov iných regiónov Slovenska. Realizujú sa tu chirurgické výkony v celkovej a v lokálnej anestézii, počas hospitalizácie alebo v rámci jednodňovej chirurgie.

Pracovisko maxilofaciálnej chirurgie poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť v nasledujúcich oblastiach:

 • úrazy tváre a tvárového skeletu (operácie zlomením, šitie rán),
 • okočeľustné zápaly (abscesy a flegmóny) v orofaciálnej oblasti dentogénneho a nedentogénneho pôvodu,
 • osteonekrózy čeľustí po ožarovaní alebo po užívaní niektorých liekov (napr. bisfosfonáty) – MRONJ,
 • zápalové aj nezápalové ochorenia čeľustných dutín,
 • ochorenia slinných žliaz,
 • liečba benígnych a malígnych nádorov dutiny ústnej, jazyka, čeľustí, slinných žliaz, čeľustných dutín,
 • dentoalveolárna chirurgia: chirurgické extrakcie zubov a zubov múdrosti, resekcie zubov, chirurgická liečba cýst, zaradenie neprerezaných zubov,
 • chirurgická liečba rizikových pacientov počas hospitalizácie vzhľadom na celkové ochorenia (hematologické, kardiologické, dialyzovaní pacienti, alergie, riešenie krvácavých stavov) s následnou ďalšou starostlivosťou až do zhojenia rán,
 • augmentácie a kostné rekonštrukcie v oblasti čeľustí,
 • predprotetická chirurgia,
 • defokizácia a ošetrovanie akútnych a bolestivých stavov u pacientov hospitalizovaných na iných oddeleniach FNsP J. A. Reimana Prešov,
 • kontroly a doriešenie stavov pacientov, ktorí boli prepustení do ambulantnej starostlivosti

Pracovisko maxilofaciálnej chirurgie je od roku 2014 súčasťou oddelenia ORL a chirurgie hlavy a krku. Poskytuje chirurgickú a konzervatívnu liečbu v celom spektre ústnej a tvárovo-čeľustnej chirurgie. Skladá sa z jednej príjmovej a konziliárnej ambulancie a z lôžkovej časti – lôžková ošetrovacia jednotka (10 lôžok).

Do ambulantnej časti sú odporúčaní pacienti z územia celého Slovenska, väčšinou od zubných lekárov, alebo z iných medicínskych odborov. Pacient sa musí dostaviť na vyšetrenie osobne a po konzultácií s ním, sa navrhne ďalší liečebný plán, prípadne sa určí termín zákroku. Každý lekár na oddelení poskytne pacientovi informácie ohľadom hospitalizácie.

Operácie sa realizujú v operačnom trakte na operačnej sále, a to jedenkrát v týždni (utorok) zákroky v lokálnej anestézií, jedenkrát-dvakrát v týždni (streda a každý druhý piatok) zákroky v celkovej anestézií. V rámci zvyšovania úrovne zdravotnej starostlivosti a rozširovania spektra výkonov sa snažíme o zavádzanie nových liečebných a chirurgických postupov. Naši lekári sa zúčastňujú na odborných domácich, ale aj na medzinárodných podujatiach.

Lokalizácia
Oddelenská časť sa nachádza na 1.poschodí pavilónu ORL a chirurgie hlavy a krku.

Ambulantná časť sa nachádza na prízemí pavilónu ORL a chirurgie hlavy a krku.
Telefón

Ordinačné hodiny:

Deň Čas
Pondelok 07:00 – 15:00
Utorok 07:00 – 15:00
Streda 07:00 – 15:00
Štvrtok 07:00 – 15:00
Piatok 07:00 – 15:00
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...