Otorinolaryngologická ambulancia 1 – príjmová

Otorinolaryngologická ambulancia 1 – príjmová

Ambulantná činnosť na ORL oddelení sa vykonáva na troch špecializovaných ambulanciách, ktoré sú umiestnené na prízemí budovy a pozostávajú z troch miestností. Na ambulanciách sa poskytuje odborná ambulantná ORL starostlivosť, vrátane dispenzárnej starostlivosti, špecializovanej onko-ORL starostlivosti, endoskopickej poradne a audiologickej poradne. Zároveň sa tu vykonávajú aj menšie chirurgické zákroky.
Náplň práce
  • príjem pacientov na hospitalizáciu na lôžkové oddelenie,
  • superkonziliárne ORL vyšetrenia pacientov odoslaných z ORL ambulancií,
  • kontroly pacientov po operačných zákrokoch,
  • objednávanie pacientov na vyšetrenie a operačný zákrok, plánovanie hospitalizácie,
  • rinologická poradňa – komplexná starostlivosť o pacientov s chronickými chorobami nosa a prínosových dutín, vrátane dispenzarizácie, konziliárne rinologické vyšetrenia pre pacientov odoslaných z ORL ambulancií.
Lokalizácia
Otorinolaryngologický pavilón, prízemie
Telefón

Ordinačné hodiny:

Deň Čas
Pondelok 07:00 – 15:00
Utorok 07:00 – 15:00
Streda 07:00 – 15:00
Štvrtok 07:00 – 15:00
Piatok 07:00 – 15:00
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...