Personál a kontakty

Personál a kontakty

Funkcia Meno Telefón E-mail
primár MUDr. Jozef Jenča +421 51/7011233 jenca@fnsppresov.sk
zástupca primára pre ORL MUDr. Patrik Sivčo +421 51/7011233 sivco@fnsppresov.sk
zástupca primára pre MFCH MDDr. Róbert Macour, MBA +421 51/7011748 macour@fnsppresov.sk
denná miestnosť ORL lekárky +421 51/7011747
denná miestnosť ORL lekári +421 51/7011782
vedúca sestra Mgr. Natália Grichová +421 51/7011781, +421 51/7011668 grichova@fnsppresov.sk
staničná sestra pre ODD Mgr. Jaroslava Hudáčková +421 51/7011668, +421 51/7011781 hudackovaj@fnsppresov.sk
staničná sestra pre AMB PhDr. Ľubica Palušná +421 51/7011668, +421 51/7011781 palusna.l@fnsppresov.sk
staničná sestra pre OS Gabriela Šepeľáková +421 51/7011713 orl_os@fnsppresov.sk

 

Lekári oddelenia

Funkcia Meno Telefón E-mail
lekár so špecializáciou MDDr. Mária Hurajtová +421 51/7011431
lekár so špecializáciou MUDr. Veronika Krausová +421 51/7011747 krausova.v@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Jozef Onduško +421 51/7011782 ondusko.j@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Miroslava Perečinská +421 51/7011747 perecinska@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Štefan Romančák +421 51/7011782 romancak@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Simona Sarvašová +421 51/7011747 kaselakova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Slavomír Straka +421 51/7011233 strakas@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Ľubomír Šmálik, MPH +421 51/7011748 smalik.l@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Oľga Titková +421 51/7011747 titkova@fnsppresov.sk
lekár MDDr. Ján Ferko +421 51/7011431 ferko@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Marián Husár +421 51/7011782 husar@fnsppresov.sk
lekár MDDr. Roman Korenek +421 51/7011431 korenek@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Marcel Kunec +421 51/7011431
lekár MDDr. Júlia Pastuszeková +421 51/7011747 pastuszekova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. František Prorok +421 51/7011431 prorok@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Dominika Smolková +421 51/7011747 pavukova.d@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Kristína Škovranová +421 51/7011747 skovranova@fnsppresov.sk
lekár MDDr. Jakub Viľcha +421 51/7011431 vilcha.j@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Anežka Vrabeľ Tomková +421 51/7011747 tomkovaa@fnsppresov.sk
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...