Oddelenie klinickej onkológie

Oddelenie klinickej onkológie

Oddelenie klinickej onkológie vzniklo 15. marca 1997 odčlenením sa od Oddelenia rádioterapie a chemoterapie, podľa koncepcie odboru a od 1. augusta 2006 je súčasťou Kliniky onkológie FNsP J. A. Reimana v Prešove. Oddelenie klinickej onkológie FNsP J. A. Reimana poskytuje komplexnú zdravotnú starostlivosť pre onkologických pacientov.  Vykonáva diagnostiku onkologických ochorení, aplikuje chemoterapiu, imunoterapiu, hormonálnu liečbu, biologickú liečbu a zabezpečuje   podpornú a paliatívnu starostlivosť pre onkologických pacientov. Úzko spolupracuje s oddelením radiačnej onkológie pri aplikácii konkomitantnej chemorádioterapie pri indikovaných diagnózach. Oddelenie klinickej onkológie, v rámci multimediálneho prístupu ku onkologickému pacientovi,  spolupracuje s ďalšími oddeleniami (chirurgické, otorinolaryngologické, gynekologické, interné, oddelenie patológie, dlhodobo chorých a iné). Podieľa sa na vedecko-výskumnej činnosti a výchove pracovníkov. V tejto oblasti spolupracuje s ďalšími zdravotníckymi a vedeckými inštitúciami.

Fotogaléria

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...