Personál a kontakty

Personál a kontakty

Funkcia Meno Telefón E-mail
primár MUDr. Jaroslava Lešková PhD. +421 51/7011453, +421 51/7011025 leskova.j@fnsppresov.sk
zástupca primára MUDr. Michal Milas +421 51/7011281 milas@fnsppresov.sk
asistent Ivana Škultétyová +421 51/7011339 skultetyova@fnsppresov.sk
vedúca sestra Mgr. Mária Majurská +421 51/7011762 majurska@fnsppresov.sk
staničná sestra Bc. Alica Viščorová +421 51/7011816 viscorova@fnsppresov.sk
staničná sestra Eva Kmecová, dipl. s. +421 51/7011385 kmecova.e@fnsppresov.sk

 

Lekári oddelenia

Funkcia Meno Telefón E-mail
lekár so špecializáciou MUDr. Martina Džuppová +421 51/7011438 dzuppova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Lenka Kundriková +421 51/7011645 kundrikova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Daniela Madzinová +421 51/7011820 madzinova@fnsppresov.sk
lekár so špecializáciou MUDr. Valéria Tkáčová +421 51/7011024, +421 51/7011645 tkacova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Barbara Benedek +421 51/7011438 hulvejova.b@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Lucia Bodnárová +421 51/7011820 bodnarova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Ivana Gaser +421 51/7011376 gaser@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Kristína Jacková +421 51/7011376 jackova.k@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Mária Keruľ-Kmecová +421 51/7011376 kerul-kmecova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Daniela Součková +421 51/7011820 souckova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Bianka Vasilková +421 51/7011438 vasilkova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Stanislav Vyhnička +421 51/7011438 vyhnicka@fnsppresov.sk
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...