Špecializované pracoviská

Špecializované pracoviská


Ambulantné podávanie chemoterapie

Na tomto pracovisku sa nachádzajú lôžka a kreslá, pacienti po zhodnotení zdravotného stavu lekárom, prichádzajú na ambulantné podanie chemoterapie a symptomatickej liečby.
Cytostatiká sú centrálne pripravované v lekárni.

Odberová miestnosť slúži na odbery  krvi a iného biologického materiálu.

Lokalizácia
Onkologicko – hematologický pavilón, prízemie
Telefón
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...