Ambulancia klinickej onkológie 2

Ambulancia klinickej onkológie 2

V ambulancii sa  pacient dodiagnostikuje potrebnými vyšetreniami, určí sa štádium ochorenia a vykonáva sa cytostatická, imunomodulačná, hormonálna liečba podľa štádia a druhu onkologického ochorenia. Vzhľadom na špecifickosť našej liečby, po určitom počte cyklov chemoterapie, sú potrebné kontrolné vyšetrenia (krvné testy, RTG, USG, CT, ev. MRI, a iné odborné vyšetrenia), pomocou ktorých určí lekár účinnosť liečby: regresiu, stabilizáciu, event. progresiu ochorenia a rozhoduje o ďalšom liečebnom postupe. Na tejto ambulancii  sú aj dispenzarizovaní pacienti, ktorí sú sledovaní po ukončenej liečbe. Na ambulancii je indikovaná aj symptomatická liečba pacientom, ktorí majú komplikácie po podaní chemoterapie, alebo ktorí sú v terminálnom štádiu onkologického ochorenia.

Lokalizácia
Onkologicko – hematologický pavilón, 1. poschodie
Telefón

Ordinačné hodiny:

Deň Čas
Pondelok 07:00 – 15:00
Utorok 07:00 – 15:00
Streda 07:00 – 15:00
Štvrtok 07:00 – 15:00
Piatok 07:00 – 15:00
07:00 – 09:00
ODBERY
09:00 – 14:00
VYŠETRENIA
14:00 – 15:00
ADMINISTRATÍVA
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...