Lôžková časť

Lôžková časť

Nachádza sa na 3. a 4.  poschodí Onkologicko – hematologického pavilónu a sú tu hospitalizovaní pacienti, ktorým je podávaná onkologická liečba: chemoterapia, vysokodávkovaná imunoterapia, imunochemoterapia, konkomitantná chemorádioterapia, symptomatická liečba pri komplikáciách onkologickej liečby (hemoterapia, infúzna antiemetická liečba, antibiotická, antimykotická liečba, rastové faktory) alebo podporná liečba pri terminálnych štádiách ochorenia.

Ženská časť

Lokalizácia
Onkologicko – hematologický pavilón, 4. poschodie
Telefón

 


Mužská časť

Lokalizácia
Onkologicko – hematologický pavilón, 4. poschodie
Telefón

 

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...