Oddelenie plastickej chirurgie

Oddelenie plastickej chirurgie

Oddelenie plastickej chirurgie je umiestnené na 4. poschodí chirurgického monobloku a jeho súčasťou je lôžková časť, špecializovaná ambulancia plastickej chirurgie a zákroková miestnosť.

Zdravotná starostlivosť zahŕňa:

Liečbu kožných nádorov – riešenie melanómov, bazaliómov, spinaliómov, lipómov a iných nenádorových kožných lézií odstránením a lalokovou plastikou alebo krytím kožnou transplantáciou. Prostredníctvom úzkej spolupráce s krajskou melanómovou komisiou a onkológiou vrátane chirurgického odstránenia spádovej lymfatickej uzliny v spolupráci so službami nukleárnej medicíny poskytujeme komplexné riešenie.

Rekonštrukčnú chirurgiu – riešenie defektov, poúrazových kontraktúr, následkov diabetickej nohy. Rekonštrukcie prsníkov vlastným tkanivom aj implantátmi vrátane rekonštrukcie bradaviek.

Plastickú rekonštrukčnú chirurgiu – riešenie po-tehotenských diastáz, abdominoplastiky, riešenie kožných lalokov po bariatrickej chirurgii a po výraznom schudnutí.

Chirurgiu ruky – riešenie dupuytrenovej kontraktúry, syndrómu karpálneho tunela a trigger finger (skákavý prst).

Tvárovú a occuloplastickú chirurgiu – komplexné riešenie mäkkých tkanív v oblasti tváre, estetické aj rekonštrukčné operácie očných viečok, operácie odstávajúcich ušníc.

Detskú plastickú chirurgiu – riešenie kožných nádorov, poúrazových stavov, vrodených vád (s výnimkou rázštepovej chirurgie).

Popáleninové rekonštrukcie – riešenie následkov popálenín, v spolupráci s traumatologickým pracoviskom aj preväzová konziliárna činnosť akútnych popálenín.

Estetickú chirurgiu – zákroky pre samoplatcov.

V spolupráci s ostatnými odbornosťami v nemocnici ponúkame riešenia medzioborových problémov prostredníctvom konziliárnej činnosti a konziliárnej operatívy.

Vzhľadom na rozsah poskytovaných služieb v nemocnici zabezpečujeme chirurgické riešenie ambulantne, jednodňovou chirurgickou starostlivosťou, hospitalizačne a to v lokálnej aj v celkovej anestéze.

CENNÍK ODDELENIA

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...