Oddelenie angiológie

Angiologické oddelenie:

– náplňou práce oddelenia  je prevencia, diagnostika a liečba chorôb artériového, žilového a lymfatického systému, ako aj konziliárna a posudková činnosť, epidemiológia a výskum cievnych chorôb. Robí kompletnú diagnostiku (neinvazívnu aj invazívnu), liečbu (vrátane endovaskulárnej liečby) a prevenciu angiologických chorôb, vrátane realizácie komunálnych a národných kardiovaskulárnych programov. Poskytuje konzultačné služby iným odborníkom.

Oddelenie má ambulantnú časť, slúžiacu pre konzultácie a prijímanie pacientov, časť diagnostickú a lôžkovú časť s lôžkami a časť endovaskulárnej intervencie.

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...