Personál a kontakty

Personál a kontakty

 

Funkcia Meno Telefón E-mail
vedúca sestra Mgr. Katarína Marcinová +421 51/7011936 marcinova@fnsppresov.sk

 

 

Lekári oddelenia

Funkcia Meno Telefón E-mail
lekár MUDr. Adam Kubala +421 51/7011743 kubala@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Dajana Potomová +421 51/7011743 potomova@fnsppresov.sk
lekár MUDr. Vojtech Ščešňák +421 51/7011148

+421 51/7011953

scesnak.v@fnsppresov.sk
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...