Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny

Bez nás nemožno bezbolestne vykonávať operačné zákroky. Bez nás sa nezaobídu pacienti v tiesni, v bezprostrednom ohrození života, ktorí prichádzajú priamo z ulice alebo z iného oddelenia nemocnice. Uspávame chorých počas operácie. Udržiavame alebo umelo nahrádzame a liečime životne dôležité orgány.

Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny je základným oddelením Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove. Zabezpečuje komplexnú zdravotnú starostlivosť v odbore anestéziológia a intenzívna medicína.

V praxi sa liečebná činnosť oddelenia sústreďuje do troch oblastí:

  • starostlivosť o pacientov v kritickom stave na lôžku,
  • poskytovanie anestézie a znecitlivenia pri liečebných a diagnostických výkonoch,
  • ambulantná anestéziologická starostlivosť a liečba chronickej bolesti.

Vychádzajúc z uvedeného sa oddelenie člení na:

  • úsek lôžko – 3. nadzemné podlažie Internistického monobloku,
  • úsek anestézia – pokrýva všetky operačné miesta nemocnice,
  • algeziologická ambulancia (2. nadzemné podlažie Onkohematologického pavilónu),
  • anestéziologická ambulancia (prízemie chirurgického monobloku),
  • riadiaca časť – 1. poschodie chirurgického monobloku v blízkosti centrálnych operačných sál.

Oddelenie anestéziológie a resuscitácie (ARO) v Prešove vzniklo v roku 1966 z chirurgického pooperačného oddelenia. Bolo to vôbec prvé lôžkové oddelenie ARO na Slovensku. Jeho zakladateľom a prvým primárom bol MUDr. Anton Lučanský, CSc., ktorý svoje vízie premieňal spolu s kolektívom lekárov a sestier na špičkové pracovisko s ohromným ľudským a prístrojovým potenciálom.

V roku 1986 bol oddeleniu udelený štatút druhej výučbovej bázy Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie zdravotníkov. Oddelenie sa tak stalo základňou pre klinickú časť postgraduálneho vzdelávania lekárov a sestier v odbore anestéziológia a resuscitácia. V tom čase sa počas niekoľkých sezón vykonávali na tomto pracovisku kvalifikačné skúšky z odboru anestéziológia a resuscitácia pri prvostupňových atestáciách. V roku 1990 sa primárom oddelenia stal MUDr. Štefan Trenkler.

V roku 2005 sa oddelenie stalo školiacim pracoviskom Fakulty zdravotníctva Prešovskej univerzity a vznikla Klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny PU. Funkciu prednostu vykonával do júla 2007 MUDr. Štefan Trenkler, PhD., v súčasnosti tento post zastáva MUDr. Ľubomíra Romanová, PhD. .

Pri oddelení bolo zriadené občianske združenie. Oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny spolupracuje s OZ Resuscitácia na projekte Záchrana života.

Fotogaléria

CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 500 lekárov, 1182 sestier a pôrodných asistentiek, 390 zdravotníckych asistentov, 18 farmaceutov, 320 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...