Lôžková časť

Lôžková časť

Personál OAIM sa na posteľovej časti oddelenia sa venuje intenzívnej medicíne – starostlivosti o kriticky chorých pacientov. Pacient v kritickom stave je taký, ktorému zlyháva minimálne jedna životne dôležitá funkcia. Pacienti vyžadujú náhradu alebo podporu vitálnych funkcií, ktorá sa realizuje pomocou prístrojov alebo farmakologicky.  Oddelenie je vybavené modernou prístrojovou a monitorovacou technikou, ktorá zabezpečuje vysokú úroveň poskytovania intenzívnej starostlivosti ako i bezpečnosti pacientov v kritickom stave.

Lokalizácia
Internistický monoblok, 3. nadzemné podlažie
Telefón
CALL CENTER 24/7

+421 51/7011111

FNSP PREŠOV

Tretia najväčšia slovenská nemocnica. Ponúkame najkomplexnejšiu zdravotnú starostlivosť. Disponujeme všetkými odbornosťami.

PERSONÁL

Stará sa o Vás 446 lekárov, 1082 sestier a pôrodných asistentiek, 280 zdravotníckych asistentov, 11 farmaceutov, 291 laborantov, asistentov, sanitárov a iných zdravotníckych pracovníkov.

NAJMODERNEJŠIA PRÍSTROJOVÁ TECHNIKA

Mamograf, CT, RTG, lineárny urýchľovač, extrakorporálny litotryptor USG,...